Subscribe to our newsletter:

Akademija za politički razvoj

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Mobilna aplikacija APR-a je alat koji treba doprinijeti boljem i lakšem komuniciranju i povezivanju alumnija APR-a. Sadrži najvažnije informacije o alumnijima APR-a, odnosno njihove kontakte te profesionalnu i regionalnu pripadnost. Aplikacija sadrži i osnovne podatke o APR-u, objašnjava svrhu i područje djelovanja ove udruge te daje presjek dosadašnjih i trenutnih aktivnosti. Mobilna aplikacija će stalno biti ažurirana vijestima o aktivnostima APR-a.