Subscribe to our newsletter:

GPS Navigation & Offline Maps

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

(scroll down for english summary)

*** Upozornění: Uživatelé starší verze (Be-on-road) mohou svoje licence přenést do Aponia GPS zdarma. Kontaktujte nás na support@aponia.com.

Všestranná a uživatelsky přívětivá GPS navigace s offline mapami.

NAJDĚTE SVŮJ CÍL JEDNODUŠE

Aponia GPS Navigace promění Váš telefon nebo tablet na plně funkční mobilní navigační systém. Veškeré mapy jsou on-board pro použití offline, díky čemuž Vám odpadnou starosti s dalším přenosem dat pro zobrazení mapy, výpočet trasy apod.
Nejkomplexnější a uživatelsky přívětivá GPS navigační aplikace.
Mapy jsou uloženy přímo v zařízení pro použití bez připojení k internetu.
Jak samotná aplikace, tak mapy jsou aktualizovány zdarma.

RYCHLÁ, CHYTRÁ A NENÁROČNÁ
▪ Populární placená GPS navigace s rostoucím počtem spokojených uživatelů.
▪ On-board navigace – mapy jsou uloženy přímo ve Vašem telefonu či tabletu, díky čemuž zabráníte zbytečným nákladům za přenos dat.
▪ Aplikace je schopna navigovat na PSČ, popisné číslo či adresu v seznamu kontaktů.
▪ Rozsáhlá databáze vysoce kvalitních map.
▪ Hlasové navádění krok po kroku a široký seznam jazyků pro hlasovou navigaci.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ
▪ Zjednodušení složitých křižovatek pomocí označení jízdních pruhů šipkami a silničními ukazateli.
▪ Alternativní trasy.
▪ Výkonné plánování a optimalizace cest s několika zastávkami.
▪ Oblíbené – jednoduché navigování na adresu domova, práce či jiných oblíbených míst.
▪ Určení adresy poklepáním na mapu.

BEZPEČNÁ
▪ Upozornění na radary.
▪ Ukazatel rychlosti s varováním při jejím překročení.
▪ Automatické režimy pro den a noc.

ŠIKOVNÁ
▪ Navigace najde nejrychlejší trasu na základě aktuálního dopravního provozu.
▪ Při zpoždění vzniklém dopravním provozem najde aplikace automaticky novou trasu.
▪ Barevně rozlišená mapa dopravního provozu včetně stavového řádku.

---

The world's most versatile and user-friendly GPS navigation with offline maps.

FIND YOUR DESTINATION EASILY

Aponia GPS Navigation converts your device into a fully functional mobile navigation system with on-board maps, thus avoiding data transfer for map display, route calculation etc.
The most complex and user-friendly GPS navigation app in the world.

Maps are stored on the device for offline use.
Both app and maps are updated for free.

FAST, SMART AND UNDEMANDING

▪ No. 1 paid GPS navigation with a growing number of satisfied users.
▪ On-board navigation – the maps are stored directly in your device, thus avoiding extra expenses
for data.
▪ The application is capable of navigating to a zip code, house number or an address book contact.
▪ Extensive map database with high quality maps.
▪ Turn-by-turn voice guidance with a large register of languages.

USER-FRIENDLY

▪ Complex junctions simplified by lane arrows and direction signs.
▪ Alternative routes.
▪ Powerful multi-stop trip planning and optimization.
▪ Favorites – easy access to home, work and favorite places.
▪ Navigation activation via a tap on the map.

SAFE

▪ Speed camera alerts with FREE updates.
▪ Speed limit indicator and warnings.
▪ Automatic day-night modes.

CLEVER

▪ The navigation finds the fastest route based on live traffic flow.
▪ If there’s a delay based on the traffic flow, the app automatically finds a new route.
▪ Color-coded live traffic map and status bar.

---
WARNING
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life in your mobile device. Location data may be inaccurate.