Subscribe to our newsletter:

40 Nguyên tắc sáng tạo

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Book
I want this app
Download from AppStore

40 CÁC THỦ THUẬT(NGUYÊN TẮC) SÁNG TẠO CƠ BẢN do giáo sư Alshuller - người Nga, kỹ sư, nhà sáng chế, nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng.....

Mỗi thủ thuật sẽ trình bày theo các mục sau:

Nội dung: văn bản phát biểu thủ thuật
Giải thích: đối với các thủ thuật, cần làm rõ các khái niệm trong đó.
Nhận xét: trong mục này trình bày những nhận xét về thủ thuật, một số khả năng khái quát, tương tự hoá nhằm giúp người đọc mở rộng cách hiều và nắm được tinh thần của thủ thuật.
Các ví dụ: minh hoạ nội dung phát biểu các thủ thuật lấy từ các lĩnh vực khác nhau, nhưng không quá sâu về chuyên môn.
Chuyện vui: minh hoạ thủ thuật, giúp bạn nhớ và liên tưởng tốt đến thủ thuật và làm cho topic thư giãn hơn.