Subscribe to our newsletter:

eShop Sacombank

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Sacombank eShop is a smartphone application allowing credit/debit/prepaid card customers to find special offers from their bank, order and pay for these offers via their smartphones or at the merchants’ stores. With the same application, merchants can publish their offers, manage customers’ purchases, and analyze customer information.

----------------

Sacombank eShop là ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép Chủ thẻ tìm kiếm ưu đãi từ ngân hàng và thanh toán online ngay trên điện thoại hoặc có thể thanh toán ngay tại cửa hàng; cũng với ứng dụng này, đơn vị kinh doanh có thể đăng tải các mức ưu đãi, chương trình khuyến mãi, quản lý bán hàng và thông tin khách hàng.