Subscribe to our newsletter:

TQM Pro

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Denne appen inngår som en del av Triangel Quality Management (TQM). TQM er et komplett system for kvalitetsstyring som utviklet på Microsoft SharePoint plattform, som gir unike muligheter for integrasjon og samhandling med andre systemer.

TQM Pro for registrering og rapportering av observasjoner innen Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet. Appen sikrer at du på en enkel måte får registrert og meldt fra om hendelser, korrigerende og forebyggende tiltak. Appen kan tilpasses bedriftens profil og er integrert mot TQM's system for avviksregistrering, årsaksbehandling og oppfølging av tiltak. På bakgrunn av prosjekt og prosjektorganisering sikrer systemet en automatisk arbeidsflyt både innen bedriftens basisorganisasjon og unike prosjektorganisasjoner. Modulen ivaretar ISO 9001:2008 om registrering og behandlig av hendelser, korrigerende og forebyggende tiltak.

TQM er integrert med øvrige Triangelsystem som bl.a:
- KS-bibliotek
- minTimeliste.no
- Prosjektstyring
- Maskin- og utstyrs-register


Info om Triangel AS
Triangelgruppen er et ledende miljø i Midt-Norge innen bedriftsrådgivning, forretningssystemer og tids- og ressursstyring.

I 2014 rundet Triangel 30 år som et innovativt og resultatorientert kompetansemiljø. Triangel ble etablert i 1984 og har siden fulgt næringslivet i Midt-Norge tett. I dag har Triangelgruppen kontor i Molde, Kristiansund, Ålesund, Trondheim og Oslo. Vi er 40 ansatte og selskapene er i all hovedsak eid av nåværende og tidligere ansatte.