Subscribe to our newsletter:

Cancervård

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Appen Cancervård innehåller alla standardiserade vårdförlopp inom cancervården. För diagnoser där det finns ett standardiserat vårdförlopp finns även det nationella vårdprogrammet tillgängligt i appen. Vårdförlopp och vårdprogram finns även publicerade på www.cancercentrum.se. På vissa sidor visas gröna rutor med regional information. Dessa publiceras av respektive regionalt cancercentrum, inte av landstingen. Nationella vårdprogram för diagnoser som ännu saknar ett standardiserat vårdförlopp presenteras inte i appen. De kan hämtas som pdf på www.cancercentrum.se. Kommentarer och förbättringsförslag är välkomna till info@cancercenrum.se.