Subscribe to our newsletter:

ห้องเรียนการคูณเศษส่วนFree

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Application จริงใจกับแสนดี ตอนห้องเรียนการคูณเศษส่วน

ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคูณเศษส่วน เหมาะสำหรับเด็ก ป.5

ข้อมูลบทเรียน
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆและใช้ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ป.5/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงควาสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

Feature
- มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
- เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
- เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้วิธีการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับและการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ
- ฝึกทักษะการคำนวณด้วยแบบฝึกทักษะและเกม
- มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
- มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
- ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ