Subscribe to our newsletter:

Adi Emozioak / Con Emociones

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Adimen Emozional programa baten garapenerako plataformaren osagarria da aplikazio hau. Programa hau Mayer eta Saloveyren ereduan oinarritua dago. Eredu honek 20 urteko ikerkuntzaren ostean egiaztatua dago eta teoria sendo batean oinarritua dago.
Aplikazio honi esker honakoa ikasi dezakezu:
Emozioak gure egunerokotasunean daudela ulertzea eta haien funtzionamendua ezagutaraztea.
Zure emozioak eta besteenak antzeman, modu egokian adieraziz.
Pentsamendua errazten duten sentimendu positiboak sortzen ikastea.
Emozioak erregulatzen ikastea: aurreko hiru zatiak landu ostean, emozioak maneiatzen ikasiko dugu, haien erregulazio eta ulermena lortuz. Modu honetan, emozio hauek gure egunerokotasunean eragin izatea ekidingo dugu.

Adimen emozionalaren hobekuntza bizitza pertsonalaren hobekuntzekin erlazionatua dago. Adimen emozional handiagoa duten pertsonek haien egoera emozionalak hobeto maneiatzeko gai dira eta emozioak modu egokiagoan adierazi ditzazkete. Honen ondorioz, pertsona hauek egoera desberdinak maneiatzeko, eta haien emozioak eta besteenak kudeatzeko gaitasun handiagoa dute.

Beraz, adimen emozionalak pertsonen arteko erlazioen sorkuntzan, iraupenean eta kalitatean oinarrizko zeregina duela esan dezakegu, baita gure inguruko pertsonekin erlazioetan ditugun helburu pertsonalak erraztuko ditu ere.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Esta app es el complemento a la plataforma creada para el desarrollo de un programa de Inteligencia Emocional. El programa está fundamentado en el modelo de Mayer y Salovey, con una fundamentación teórica sólida y contrastada con numerosos estudios a lo largo de más de 20 años.

Gracias a esta app vas a aprender a:
Comprender cómo las emociones están presentes en el día a día y entender cual es su funcionamiento.
Reconocer tus emociones y las de los demás, expresándolas e interpretándolas de manera adecuada.
Aprender a generar sentimientos positivos, que faciliten el pensamiento.
Aprender a regular las emociones: trabajados los tres puntos anteriores aprenderemos a manejar las emociones, consiguiendo una regulación y comprensión de las mismas y pudiendo utilizarlas en nuestro favor.

Es evidente que una mejora en inteligencia emocional está asociada a mejoras en la vida personal. Las personas con una mayor inteligencia emocional son capaces de manejar los propios estados emocionales y expresar éstos de manera adecuada. Así, poseen mayores capacidades para manejar diferentes situaciones, los estados emocionales propios y los de los demás.

Con lo cual, la Inteligencia Emocional tiene un papel fundamental en el establecimiento, mantenimiento y calidad de las relaciones interpersonales y ayudará a mantener las mejores relaciones con las personas que nos rodean.