Subscribe to our newsletter:

drop it

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Social Networking
I want this app
Download from AppStore

En marknadsplats för tjänster där efterfrågan kan vara vad som helst och tillfredsställas av vem som helst. drop it™ skapades för att möjliggöra mötet - mellan den som behöver något och den som har de rätta förutsättningarna för en lösning - utan att behöva gå genom en tredje part. På så sätt kan tjänsterna utföras till ett bättre pris och samtidigt generera en högre vinst för utföraren. En annan viktig fördel med att slippa en tredje parts inblandning är att kommunikationen blir direkt. På så sätt kan även uppdrag som läggs upp med väldigt kort varsel lösas på ett tillfredsställande sätt. Det möjliggör också en helt annan flexibilitet för båda parter, då ändringar och funderingar kan avhandlas direkt i appen. Kort och gott en plats där resurser, kunskap och tid omfördelas på bästa sätt. Om du har för för lite av det ena och mer av det andra så har du kommit rätt.