Subscribe to our newsletter:

Lich Cong Giao

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng Lịch Công Giáo
- Ứng dụng cho phép xem lịch Công Giáo
- Giao diện dễ sử dụng
- Cho phép xem lịch Công Giáo tại ngày hiện tại và xem ngày lễ Công Giáo của một ngày bất kỳ.
- Ứng dụng tự động tính toán ngày lễ theo đúng các ngày lễ ghi trong lịch Công Giáo của tất cả các năm.
- Đọc các giờ Kinh Phụng Vụ không cần internet