Subscribe to our newsletter:

โจทย์ปัญหาร้อยละFree

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Application จริงใจกับแสนดี ตอนโจทย์ปัญหาร้อยละ

ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม มีเนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละ เหมาะสำหรับเด็กป.5

ข้อมูลบทเรียน
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และสามารถใช้
การดำเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ป.5/3 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

Feature
- มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
- เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
- เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การลดราคา และการหากำไรขาดทุน
- ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกทักษะและเกม
- มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
- มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
- ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ