Subscribe to our newsletter:

Bắn trứng +

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Action
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

- Trong game này nhiệm vụ của bạn là bắn hạ những quả trứng Khủng Long với số lương nhiều nhất có thể bằng cách sử dụng những quả trứng Khủng Long bạn có để bắn vào những quả trứng đang bị kẹt ở phía trên, những quả trứng sẽ bị hạ khi bạn kết hợp được từ 3 quả trứng cùng loại trở lên.
- Có 2 phần chơi chính là Vô tận và Giãm đạp.
+ Phần chơi Vô tận: Nhiệm vụ của bạn là chống lại một bức tường trứng dài vô tận! Bằng sự nhanh nhẹn và chính của mình, cố gắng ghi càng nhiểu điểm càng tốt!
+ Phần chơi Giẫm đạp: Với một hệ thống những quả trứng được sấp xếp từ trước, hãy bắn phá chúng trước khi nhận lấy sự tức giận của khủng long mẹ.
- Bảng xếp hạng toàn cầu theo ngày, theo tuần và toàn thời gian để bạn có thể chia sẽ điểm số của mình với bạn bè trên toàn thế giới.