Subscribe to our newsletter:

БААЗ Хяналт

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Танай байгууллага Бааз системийн хэрэглэгч бол санхүү, бүртгэлийнхээ мэдээллийг энэхүү аппликэйшнаар дамжуулж байнга хянах, шинэ мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авах боломжтой болох юм