Subscribe to our newsletter:

Luyện Thi Sinh Học THPT - Đại Học

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng "Luyện Thi Sinh Học" hữu ích cho các bạn ôn thi môn sinh học vào tốt nghiệp phổng thông và đại học.

► Các chức năng nổi bật của ứng dụng:

+ Thi thử đề thi môn hoá học theo chủ đề hoặc ngẫu nhiên

+ Đặc biệt phần lý thuyết được biên soạn công phu, đầy đủ kiến thức cho người ôn thi và học.