Subscribe to our newsletter:

1C:Thu chi cá nhân

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Mô tả
Ứng dụng "1C:Thu chi cá nhân" giúp quản lý chi tiết các khoản thu, chi và cho phép lập ra báo cáo về tình hình tài chính hiện tại. Bạn luôn có thể biết được tiền đã đi đâu, còn lại bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu tiền trong ngân hàng hoặc trong thẻ.
Một vài đặc điểm:
- Tất cả các thao tác có thể thực hiện trực tiếp trên màn hình ứng dụng khi thu hay chi tiền;
- Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ;
- Bất kỳ giao dịch nào cũng có thể tìm theo ví, tài khoản hoặc ghi chú của bạn;
- Các báo cáo dạng biểu đồ cho phép nhìn theo nhiều chiều các thông tin thu chi và diễn giải một cách chi tiết;
- Báo cáo về số dư cho phép phân tích động tất cả các khoản tiền tăng hoặc giảm trong ví;
- Có thể tạo ra bản dữ liệu lưu trữ và phục hồi trong trường hợp cần thiết.