Subscribe to our newsletter:

OneContact 2

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Tổng đài OneContact là một giải pháp toàn diện của MobiPhone, dựa trên nền tảng mạng di động, nhằm cung cấp dịch vụ Tổng đài di động cho khách hàng doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được khai báo một số tổng đài di động (số hotline), nhằm sử dụng cho tất cả các liên lạc liên quan đến doanh nghiệp đó, bao gồm cả thoại và SMS. Mỗi số thuê bao di động của nhân viên sẽ được khai báo như một số máy lẻ để kết nối vào hệ thống tổng đài OneContact của doanh nghiệp đó.

Ứng dụng OneContact giúp các thành viên có thể thao tác, sử dụng dịch vụ của tổng đài dễ dàng và nhanh chóng.

Chức năng chính:
- Gọi trong danh bạ
- Gọi đồng nghiệp
- Gọi khách hàng
- Khởi tạo thoại hội nghị