Subscribe to our newsletter:

Twoje Dni

$5.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

version 1.03
- Calculation fertile days, ovulation day and the estimation of future days of menstruation
- Automatic notification of the fertile days when the application is disabled.

The app is visually pleasant form of menstrual diary for women. After entering the length of the cycle and the date of the first day of your last menstrual period in a simple and transparent manner presents us with their future fertile days, ovulation day and future forecasted days of menstruation. Keep in mind that as such itself can not be regarded as a form of protection against conception. This is only a mathematical approach to the menstrual cycle in women based on popular models counting out the w / w days.

The application is free before a certain time under the current promotion for the software.
--------------------

wersja 1.03
- kalkulacja dni płodnych, dnia owulacji i szacowanie przyszłych dni miesiączki
- automatyczne powiadomienia o dniach płodnych również gdy aplikacja jest wyłączona.

Aplikacja jest przyjemną wizualnie formą kalendarzyka menstruacyjnego dla kobiet. Po wprowadzeniu długości cyklu oraz daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki w prostej i przejrzystej formie przedstawia nam terminy przyszłych dni płodnych, dnia owulacji a także przyszłe prognozowane dni miesiączki. Należy pamiętać że jako takowa sama w sobie nie może być traktowana jako forma zabezpieczenia przed zapłodnieniem. Jest to tylko matematyczne podejście do zagadnienia cyklu menstruacji u kobiet oparte na popularnych wzorach wyliczających w/w dni.

Aplikacja jest darmowa przed określony czas w ramach aktualnej promocji na oprogramowanie.
--------------------

Versión 1.03
- Días fértiles de cálculo, el día de la ovulación y la estimación de los futuros días de la menstruación
- Notificación automática de los días fértiles cuando la aplicación está desactivado.

La aplicación es visualmente agradable forma de diario menstrual de la mujer. Después de entrar en la duración del ciclo y la fecha del primer día de su último período menstrual de una manera sencilla y transparente nos presenta sus futuros días fértiles, día de la ovulación y futuras pronosticado días de la menstruación. Tenga en cuenta que, como tal, en sí, no puede considerarse como una forma de protección contra la concepción. Esta es sólo una aproximación matemática al ciclo menstrual en las mujeres en base a modelos populares contando la w w d /.

La aplicación es gratuita antes de cierto tiempo bajo la promoción actual para el software.
--------------------

App Language / Język aplikacji : EN,PL,DE,GR,ES,FR,IT,RU,KO

************
Podziekowania dla :

- prace nad grafiką: Bartłomiej Krzaczkowski