Subscribe to our newsletter:

Ap Beibl

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Mae’r Ap Beibl yn rhan o deulu Bibles.org ac yn cynnig ffordd hyfryd i ddarllen y Beibl ar eich iPhone neu iPad, ac mae'n rhoi’r flaenoriaeth i ansawdd y profiad o ddarllen.

Mae'n gyfrwng i ddarllen y Beibl heb ddim arall i dynnu sylw, ac mae’n dy alluogi i ganolbwyntio ar y testun yn unig. Mae’r rhyngwyneb i bori a chwilio drwy’r Beibl yn hawdd i’w ddefnyddio. Gellir ei wneud yn haws i’w ddarllen gyda’r nos drwy dapio’r sgrin ddwywaith a gellir newid maint y ffont i beth bynnag sydd hawsaf i’w ddarllen.

Nodweddion:
- Cynyddu / Lleihau Maint y Ffont
- Darllen gyda’r nos
- Darllen di-rwystr
- Chwilio am adrannau neu eiriau allweddol
- Pori cyflym i unrhyw bennod neu adnod


Ab Beibl is part of the Bibles.org family and offers a beautiful way to read the Bible on your iPhone or iPad that puts reading quality first.

It offers a distraction free reading mode that allows you to focus on the text alone and a simple interface for browsing and searching the Bible. Quickly switch to night mode with two taps on the screen or change the font size to match your reading preference.

Features:
- Increase/Decrease Font Size
- Night Mode
- Distraction Free Mode
- Search for passages or keywords
- Quickly browse to any chapter or verse