Subscribe to our newsletter:

Infuse MGT

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplicația Infuse MGT, management de competențe grup țintă, este special dedicată celor 13.500 de persoane din grupul țintă și echipei proiectului POSDRU/169/6.2/S/146756 „Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – Infuse finanțat în cadrul „Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU 2007-2013)”, pentru Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2. „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Proiectul este implementat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu INSOFT Development & Consulting, Telekom Romania Mobile Communications, Pro Solutions, Euro Best Team, Ernst & Young, companii private renumite pe piață. Prin intermediul aplicației membrii grupului țintă vor putea urmări în timp real informații precum: date generale despre proiect, lista cursurilor împreună cu descrierea lor, date de contact ale partenerilor, notificări privind finalizarea unui curs (timp, punctaj, procent de parcurgere, număr cursuri), statusul absolvirii, noutățile încărcate în platformă, statusul plății subvenției, avertismente privind apartenența la grupul de persoane din raportul de inactivitate, programarea unui webinar, detalii participare per curs (ultimul acces, timpul petrecut, număr module accesate, număr module finalizate etc.), calendarul de instruire, nota de absolvire. În vederea maximizării beneficiilor aduse grupului țintă, această aplicație permite echipei de proiect să urmărească situația parcurgerii cursurilor de către membrii grupului țintă. Efectele/rezultatele pozitive pe termen lung aduse de proiect, inclusiv prin aplicația în cauză, sunt date de dezvoltarea și implementarea unor măsuri de creștere a mobilității ocupaționale și geografice, precum și de dezvoltarea și implementarea unor măsuri de ocupare adaptate nevoilor grupului țintă.