Subscribe to our newsletter:

Folklor Kurumu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Folklor Kurumu Derneğimizin İletişim Platformu Derneğimizle ilgili haber almak istiyen tüm kişiler için.... Folklor Kurumu , 12 Aralık 1964 tarihinde " Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği" adı ile ilk faaliyetine baslamış , Kasım 1966 tarihinde "Türk Folklor Kurum " , Aralık 1972 tarihinde ise "Folklor Kurumu" isimleriyle bu faaliyetlerini günümüze değin sürdüregelmiştir. Folkloru bir bütün olarak ele alıp , akademik bir tabana oturtarak Türk Folkloru üzerinde araştırma , inceleme ve derlemeler yapmayı , bunun yanısıra halk oyunları ve halk müziği icra aksiyon grupları kurarak , yurtiçi ve yurtdışında Türk Folklorunu tanıtma çalışmalarıyla , turizme ve ulusal kültürümüze katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Folklor Kurumu , Başkan ve Yönetim kurulunun denetiminde oluşturmuş olduğu Halk Oyunları Grubu , Halk Müziği Grubu , Derleme ve Araştırma Grubu , Halk Tiyatrosu Grubu , Basın-Yayın , Dış İlişkiler , Turistik Planlama ve Organizasyonlar Müdürlükleri yapılanmasıyla çalışmalarını sürdürmektedir.