Subscribe to our newsletter:

Bang Bang New Version

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Bang Bang New Version là 1 trò chơi hấp dẫn phiên bản mới
nhiệm vụ của bạn là xoay trục vòng tròn có màu sắc trùng với màu sắc của viên bi
bạn sẽ chiến thắng