Subscribe to our newsletter:

2048 happy new

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

2048 happy new là 1 trò chơi số học vui vẻ mới
nhiệm vụ của bạn là di chuyển các con số học cùng giá trị ghép cùng với nhau để được 1 giá trị mới
bạn sẽ chiến thắng