Subscribe to our newsletter:

QLVBDH

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng Quản lý văn bản điều hành - VĂN BẢN Giải pháp quản lý công văn, văn bản. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như quản lý văn bản đến và đi, lưu hành văn bản, xử lý văn bản, duyệt văn bản, tra cứu văn bản,... - THÔNG TIN - ĐIỀU HÀNH Giải pháp dùng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như tạo nhóm người nhận, gửi thông tin điều hành, theo dõi, xử lý thông điệp,... - CÔNG VIỆC Giải pháp quản lý hồ sơ công việc cá nhân. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như thêm mới hồ sơ công việc, theo dõi, nhắc việc từng cá nhân,... - LỊCH CÔNG TÁC Giải pháp quản lý lịch họp của lãnh đạo, lịch công tác tuần theo đơn vị, phòng ban và các cá nhân. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như đăng ký, tổng hợp, ban hành lịch công tác,... - TIN BÀI Giải pháp quản lý xem, duyệt tin bài, chuyển, đăng tin bài...