Subscribe to our newsletter:

ZorgDomein Patiëntoverleg

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Wat is ZorgDomein Patiëntoverleg? Tussen zorgverleners vindt veel telefonisch overleg over patiënten plaats. In veel gevallen is de zorgverlener niet bereikbaar of wordt deze "gestoord" tijdens werkzaamheden. Daarom wordt nu in veel gevallen gecommuniceerd via internet. Privacy awareness en digitalisering leiden tot toenemende behoefte aan digitaal overleg over patiënten tussen zorgverleners, op een laagdrempelige en beveiligde manier waarbij de mogelijkheid bestaat om belangrijke informatie ook in het dossier te kunnen opslaan. ZorgDomein Patiëntoverleg is een platform voor en door alle individuele zorgverleners; het kan worden gebruikt om op een laagdrempelige én veilige manier met elkaar communiceren over patiënten, het kan worden geïntegreerd met de ZorgDomein processen en tot slot belangrijke informatie kan in het eigen dossier worden opgeslagen. Hoe werkt het? Met ZorgDomein Patiëntoverleg kan een zorgverlener op individuele titel berichten sturen aan andere deelnemende zorgverleners. Het platform kan worden gebruikt voor vragen over patiënten of over andere relevante (medisch) inhoudelijke zaken. Met ZorgDomein Patiëntoverleg kunnen zorgverleners: . andere zorgverleners vinden . veilig berichten uitwisselen . vanuit andere ZorgDomein processen zoals eVerwijzen, eDiagnostiek, eConsultatie een vraag stellen aan een andere zorgverlener . notificaties ontvangen bij nieuwe berichten . belangrijke informatie terugkoppelen naar het eigen informatiesysteem . ook informatie delen via de mobiele Patientoverleg app. Wat levert het op? ZorgDomein Patiëntoverleg draagt bij aan betere patiëntenzorg door makkelijke en beveiligde informatieoverdracht tussen zorgverleners: . Iemand storen is niet meer nodig . Snel en veilig contact . Adequate, eenvoudige en geduldige informatieoverdracht