Subscribe to our newsletter:

EMA

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

EMA, ofwel Ecological Momentary Assessment, is een GRATIS applicatie. Middels deze applicatie trachten onderzoekers van TNO gedrag en ervaringen van mensen in het dagelijks leven te onderzoeken. Het in kaart brengen van gedragingen gebeurt als volgt:
1. De deelnemer wordt verzocht een aantal keer per dag, gedurende een bepaalde periode, een aantal vragen in te vullen die gaan over zijn of haar gedrag.
2. De antwoorden die de deelnemer geeft, worden tijdelijk opgeslagen op de smartphone. Zodra de deelnemer beschikt over een internetverbinding, worden de antwoorden verstuurd naar de onderzoekers.
4. De onderzoekers zullen de data enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruiken. De gegevens van de deelnemers zullen in vertrouwen worden behandeld en anonimiteit is gewaarborgd.