Subscribe to our newsletter:

Sense City Air

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Weather
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Our main goal is to establish mobile air quality measurements. We will place mobile sensors on Ruter's busses and other vehicles. These sensors will then contribute to the global GEOSS earth observation program. We will also use the mobile phone to present information to the users, and will ask them for feedback and suggestions.
«Moving the control from fixed installations to mobile users will create the dynamics necessary for innovation. And innovation is our key business», says Reidun Gangdal, the project leader of CITI-SENSE-MOB and senior advisor at Kjeller Innovasjon.

Hovedmål er å etablere mobile luftkvalitetsmålinger, hvor vi setter sensorer på Ruters busser og evtl andre kjøretøy, og hvor vi la disse data være en del av det globale GEOSS jordobservasjonsprogrammet. Vi bruker i tillegg mobilen til å presentere data til brukere, få tilbakemeldinger og innspill fra brukere og se på nye forretningsmuligheter