Subscribe to our newsletter:

Astma- og Allergiforbundet

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem. NAAF er en interesseorganisasjon for alle som er opptatt av forebyggende helse. Per dags dato teller vi ca. 15 000 medlemmer. Forbundet har 30 ansatte sentralt, og 10 ansatte i NAAFs regioner spredt over hele landet. NAAF er inndelt i 10 regioner og har 63 lokalforeninger og storlag landet over. Forbundet eier og driver Det Norske Helsesenter på Gran Canaria og Geilomo barnesykehus som driftes av Rikshospitalets Barneklinikk.