Subscribe to our newsletter:

WiFi Map - Free WiFi Map

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

WiFi Map - là phần mềm cho phép bạn xem những địa diểm Wifi Miễn phí với hơn 2 triẹu điểm Wifi trong cả nước !
Với nhiều chức năng như :

▶ Tìm Kiếm Địa Điểm WiFi trong cả nước !
▶ Lưu lại tất cả các địa điểm Wifi !
▶ HIển thị offline các địa điểm Wifi !
▶ Bản đồ Map đa dạng

Hãy tải về và ủng hộ chúng tôi !