Subscribe to our newsletter:

AUDIO Truyện Ma - Nguyễn Ngọc Ngạn

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Nguyễn Ngọc Ngạn, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945, là một nhà văn và là người dẫn chương trình của Paris By Night cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Album tổng hợp bộ truyện ma do Nguyễn Ngọc Ngạn kể. Các câu chuyện điều ghê sợ và có thật.

Đặc điểm của ứng dụng:
+ Hỗ trợ nghe ẩn khi thoát khỏi ứng dụng
+ Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
+ Tốc độ nhanh.
+ Được tối ưu chạy không tốn bộ nhớ của điện thoại.
+ Hoàn toàn miễn phí.