Subscribe to our newsletter:

NGF Veileder i generell gynekologi

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Denne app inneholder den offisielle Veileder i generell gynekologi utgitt av Norsk Gynekologisk Forening. Foreningens Kvalitetssikringsutvalg har sammen med alle kapittelforfattere sikret en revisjon i tråd med evidensbasert medisin. Den Norske Legeforening har bidratt med kvalitetsmidler.

Veilederne er utarbeidet av og for gynekologer/leger som arbeider med fødselshjelp men vil være relevante også for jordmødre og allmenleger og kan benyttes både som oppslag når man har en konkret pasientnær problemstilling men også som utgangspunkt for intern opplæring og ved utarbeidelse av lokalt tilpassede rutiner.

Veilederne er veiledende dvs det kan være forhold ved pasienten eller lokalt i avdeling som tilsier at man ikke følger disse retningslinjene. Hvis så er det en god regel å dokumentere i avdelingens egne rutiner hvorfor disse evt. er annerledes og begrunne i pasientjournal at man velger annen behandling.