Subscribe to our newsletter:

SportPlaza Tiel

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Sports
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Welkom bij de app van SportPlaza Tiel! SportPlaza Tiel streeft er naar mensen in alle leeftijdscategorieën op een verantwoorde en innovatieve wijze sportieve, recreatieve en educatieve bewegings activiteiten te laten beleven. Hierbij kan de klant kiezen uit een ruim aanbod van zowel droge als natte activiteiten. Dit in goed onderhouden, veilige en aantrekkelijkeaccommodaties. Goed inzicht in de wensen van onze diverse publieksgroepen (klanten, gemeente, leveranciers) is een must, teneinde de organisatie hier zo goed mogelijk op af te stemmen. SportPlaza Tiel wil dit bereiken door de capaciteiten en potentie van professionele medewerkers optimaal te benutten. Continue ontwikkeling, waaronder scholing en bijscholing hoog in het vaandel staan. Van elkaar leren is belangrijk om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. Hierbij is een informele en open manier van communiceren, waarbij advies, commentaar en complimenten een absolute voorwaarde. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijke basis voorwaarden voor het vormen van een integrale samenwerking. Assertiviteit wordt hierbij gestimuleerd.