Subscribe to our newsletter:

eDokumenty

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

APLIKACJA WYMAGA SYSTEMU EDOKUMENTY W WERSJI 5.0

Aplikacja eDokumenty mobile współpracuje z webowym oprogramowaniem eDokumenty. eDokumenty to elektroniczny obieg dokumentów, workflow i system CRM.

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników, którzy potrzebują dostępu do bieżących danych w telefonie.

Funkcje:
- Baza klientów – przeglądanie systemowej bazy firm i osób kontaktowych. Z poziomu aplikacji można wykonać połączenie telefoniczne, wysłać wiadomość sms/email lub uruchomić GPS z trasą dojazdu do klienta.
- Terminarz – zarządzanie zadaniami i spotkaniami, w tym: przegląd zdarzeń zaległych, bieżących i nadchodzących, edycja zadań i spotkań, tworzenie notatek z załącznikami graficznymi.
- Moduły własne użytkowników – przeglądanie raportów zawierających informacje np. o zgłoszeniach, zleceniach, sprzedaży itd.
- Zgłaszanie błędów