Subscribe to our newsletter:

JLPT Grammar

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng tra cứu và học ngữ pháp tiếng Nhật theo chương trình JLPT dành cho tất cả các trình độ N5, N4, N3, N2, N1.
Các điểm ngữ pháp đều có nghĩa tiếng Việt và có ví dụ đầy đủ, rất tiện cho các bạn tự học cũng nhưng tham khảo thêm ngoài buổi học chính.
Các chức năng chính
+ Tra hơn 1000 mẫu ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, có ví dụ minh họa Nhật Việt
+ Tìm kiếm mẫu ngữ pháp và ý nghĩa của các mẫu
+ Học ngữ pháp theo từng cấp độ JLPT
+ Luyện tập các mẫu ngữ pháp