Subscribe to our newsletter:

Sound Record - The Amazing App.

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng này là phổ biến nhất, đầy đủ tính năng iPhone / iPad / iPod ghi âm có sẵn ... ý tưởng Ghi, ghi nhớ giọng nói, email bằng giọng nói, chính tả, danh sách, các cuộc họp, các lớp học, hoặc toàn bộ bài giảng! Để sử dụng chuyên nghiệp, giáo dục, và cá nhân.

So sánh các tính năng:

* Ghi One Touch

* One Touch Stop & tập tin đã lưu

* Tạm dừng và Tái Chế độ chơi

* Hồ sơ cho Giây hoặc giờ

* Ghi Pause và Resume