Subscribe to our newsletter:

Magenta Connect

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia Magenta Connect prináša firemným zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. doplnkové možnosti komunikácie, napr.: - zobrazenie aktuálneho statusu svojich kontaktov, - textové správy (chat), - hlasové hovory, - videohovory, - možnosť vytvárať a zúčastňovať sa konferenčných hovorov, - virtuálna konferenčná miestnosť (My Room), pre zjednodušené konferencie s viacerými účastníkmi. Pre využívanie tejto aplikácie je nutná aj aktivácia príslušných služieb (SmartCom resp. Magenta Connect) na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s., bez aktivácie týchto služieb nie je možné aplikáciu Magenta Connect využívať. Pre informácie o aktivácii služieb SmartCom resp. Magenta Connect, prosím kontaktujte Vášho prideleného obchodného reprezentanta v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Prihlasovacie údaje pre aplikáciu získate až po aktivácii potrebných doplnkových služieb.