Subscribe to our newsletter:

Zmoremo

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Mobilna aplikacija Zmoremo je pripravljena znotraj projekta »Zmoremo - spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«, ki ga skupaj izvajajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s partnerji Društvo študentov invalidov Slovenije, Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Osnovni namen projekta je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov. Projekt je sofinancirala Evropska unija iz programa Progress.

Mobilna aplikacijo Zmoremo je namenjena večji seznanitvi različnih uporabnikov s podpornim okoljem za zaposlovanje invalidov ter tako pomagati pri zaposlovanju invalidov v običajnem delovnem okolju. Vsebina mobilne aplikacije poleg tega uporabnikom omogočala spoznavanje z osnovnimi informacijami in možnostmi pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov ter o sistemu družbene skrbi za invalide v Sloveniji.

Mobilna aplikacija Zmoremo uporabnikom omogoča neposredno povezavo s podpornim okoljem strokovne pomoči in sicer izvajalci zaposlitvene rehabilitacije ter posredno z drugimi organizacijami iz podpornega okolja in sicer uradi za delo Zavoda RS za zaposlovanje in Centri za socialno delo.