Subscribe to our newsletter:

Tính Lãi Vay

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Bạn đang có kế hoạch vay ngân hàng để mua nhà, mua ô tô, sữa chữa nhà hoặc đang cần tư vấn cho khách hàng, người thân, bạn bè về kế hoạch vay và chi trả của họ.
Ứng dụng "Tính Lãi Vay" cung cấp cho bạn một kênh tham khảo về dòng tiền trong suốt kì hạn vay. Bảng tính về tiền gốc, tiền lãi, tiền phải trả mỗi tháng ... trong ứng dụng được tính theo 4 phương pháp khác nhau:
PP1: Trả gốc cố định hàng tháng - trả lãi hàng tháng dựa trên dư nợ giảm dần.
PP2: Trả tổng tiền gốc và lãi cố định hàng tháng. Tiền lãi tính trên dư nợ giảm dần.
PP3: Trả gốc cố định hàng tháng - trả lãi dựa trên dư nợ ban đầu
PP4: Trả gốc cuối kì hạn- trả lãi dựa trên dư nợ ban đầu