Subscribe to our newsletter:

medicininstruktioner.se för sjukvårdspersonal

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

www.medicininstruktioner.se är en tjänst med syfte att ge kunskap och trygghet till patient, sjukvård och apotek för att uppnå ett fullgott behandlingsresultat och därmed ökad följsamhet. Endast patienter på förskriven behandling hänvisas till instruktionsfilm. Portalen fokuserar på användarinstruktioner för att ge stöd och hjälp i handhavande och hantering av läkemedel och medicinska hjälpmedel. En enda webbadress att komma ihåg för vård- och apotek och enkel navigering på sidan ger hög användarvänlighet. Tjänsten är en kostnadsfri service till patient på förskriven behandling, sjukvård och apotek. Målsättningen är att tillhandahålla användarinstruktioner inom alla typer av behandlingar, både för patient som behandlar sig själv och för administrering och behandling på klinik av sjukvårdspersonal. www.medicininstruktioner.se följer regelverket för information och marknadsföring av läkemedel i Sverige. Instruktionsfilmer som informerar om läkemedel länkas till egen produktsida på fass.se.