Subscribe to our newsletter:

ProFur Farmer

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

ProFur Farmer hjälper till i det dagliga arbetet på farmen. Du kan rapportera sjukdomsfall, medicinering och dödsfall samt hantera problem med burar. Applikationen förenklar också arbetsdelegeringen - det blir lättare att veta vad som behöver göras och vem som ska göra det. Identifieringen av djur och burar görs automatiskt genom avläsning av streckkoder.