Subscribe to our newsletter:

Thuế Việt Nam - Viet Nam Tax

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng Thuế VIệt Nam là một ứng dụng hữu ích hỗ trợ Anh/Chị chuyên ngành tài chính kế toán và các cấp quản lý doanh nghiệp cập nhật thường xuyên sự thay đổi của các sắc thuế Việt Nam. Đồng thời là một ứng dụng hữu ích cho sinh viên các ngành kinh tế tiếp cận thực tế về lĩnh vực thuế cá nhân và doanh nghiệp. Ứng dụng phiên bản 1.0 cập nhật nội dung mới nhất về lĩnh vực thuế bao gồm :
- - Luật , Nghị Định, Thông Tư và Các văn bản thuế đang còn hiệu lực

- - Các điểm cần lưu ý cho các văn bản mới phát hành

- - Chức năng chia sẽ văn bản ứng dụng qua facebook và mail

Anh/ Chị sử dụng ứng dụng có thể phản hối thông qua chức năng liên hệ để gừi mail trực tiếp đến nhà phát triển ứng dụng nhầm hoàn thiện tốt hơn ứng dụng để phục vụ Anh / Chị