Subscribe to our newsletter:

Phát Âm

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Phần mềm kiểm tra phát âm từ vựng của bạn. Nằm trong bộ sưu tập phần mềm học từ vựng của mình.

Mong các bạn sẽ nâng cao được trình độ phát âm để có thể nói tiếng anh như người bản địa.

Phần mềm sử dụng thư viện đọc tiếng anh chuẩn của người Mỹ nên nếu bạn hoàn thành xuất sắc thì mình tin rằng bạn có thể nói mà người bản địa có thể hiểu dễ dàng.

@Chủ đề hiện tại là về gia đình và các mối quan hệ trong gia đình. Mình sẽ bổ sung tiếp các phân hệ khác trong các phiên bản sau.