Subscribe to our newsletter:

Begrotingsapp Gemeente Stichtse Vecht 2017

Free
iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

De gemeente Stichtse Vecht werkt als iedere gemeente met een planning- en controlcyclus. Voor 2017 bestaat deze uit een Voorjaarsnota, een Begroting, twee Bestuursrapportages en een Jaarrekening. Deze producten worden als app beschikbaar gesteld.
 
In deze begrotingsapp 2017 staan de plannen van de gemeente Stichtse Vecht voor de komende periode, inclusief de bijbehorende budgetten. De app bevat links naar de belangrijkste partners van de gemeente (bedrijven, instellingen en andere overheden); verwijzingen naar achterliggende beleidskaders, wetteksten en websites. Voor inwoners, bedrijven en instellingen en gemeenteraadsleden biedt de app toegankelijke en actuele informatie over waar de gemeente Stichtse Vecht mee bezig is.