Subscribe to our newsletter:

Metbex

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

Azərbaycanın ən böyük onlayn resept səhifəsi olan Mətbəx artıq sizə daha yaxındır.
Reseptlәrimiz, mәtbәxә heç girmәmiş insanların anlaya bilәcәyi şәkildә әtraflı vә diqqәtlә izah edilmişdir. Səhifəmizi ziyarәt edәn minlәrlә istifadәçimiz reseptlәrdәn çox mәmnun qalır.
Bu isə bizi daha böyük işlər görməyə ruhlandırır.
Artıq siz dәyәrli istifadәçilәrimizә daha yaxınıq. 1000-lәrlә resept tapmaq, paylaşmaq sizin ixtiyarınızdadır.Bәyәndiyiniz aşbazların reseptlәrini izlәyә bilәr, özünüz reseptlәrinizi paylaşa bilәrsiniz.
Reseptlәrinizi paylaşmağın әn rahat mәkanı - MƏTBƏX