Subscribe to our newsletter:

myRoute free

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

MyRoute gives the ability to record journeys done by private car for business purposes, company one for personal use, or records use of company pool cars.
What you will need to do to do this?
1. Download application
2. Getting on the car turn on the app and press start
3. When you leave the car press stop and turn off the application.
4. At a convenient time do send from your phone to your e-mail file containing your runs (CSV text file type )
5. Load the file to Excel or Numbers and ... Done
The application registers the date of travel, the launch site, destination, distance and travel time.
Route data can be edited, you can even add routes manually!

Please note that as with all navigation apps, continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

myRoute - kolejna sprytna aplikacja dająca możliwość rejestrowania przejazdów samochodem prywatnym w celach służbowych, sluzbowym w celach prywatnych, czy ewidencję wykorzystania tzw. samochodów "polowych".
Co trzeba będzie zrobić Aby to robić?
1. Pobrać aplikację
2. Wsiadając do samochodu włączasz aplikację i naciskasz start
3. Wysiadając naciskasz stop i wyłączasz aplikację.
4. W dogodnym terminie wysyłasz z telefonu na swoją skrzynkę e-mail zestawienie przejazdów (plik tekstowy typu CSV)
5. Wczytujemy plik do Excela czy Numbers i... Gotowe
Aplikacja rejestruje datę przejazdu, miejsce startu, miejsce docelowe, dystans i czas przejazdu.
Dane trasy można edytować, a nawet dodawać trasy ręcznie !

Proszę pamiętaj, że jak wszystkie aplikacje wykorzystujące moduł GPS, działając w tle może prowadzić do zwiększonego zużycia baterii.