Subscribe to our newsletter:

Hội Thoại Tiếng Nga

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng Hội thoại tiếng Nga thường dùng trong cuộc sống hằng ngày được chia thành các chủ đề chính.
Chương trình có các chức năng sau :
- Xem các mẫu câu theo chủ đề(nghe phát âm, đọc phiên âm).
- Tìm kiếm mẫu câu một cách dễ dàng.
- Đánh dấu các mẫu câu yêu thích.
- Chương trình hổ trợ trình ghi âm và phát lại để giúp bạn tự ghi âm phát âm của mình đề so sánh với bản gốc.
- Chức năng kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm giúp các bạn cũng cố lại kiến thức( kiểm tra nghe và kiểm tra mẫu câu).