Subscribe to our newsletter:

Endismart

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Catalogs
I want this app
Download from AppStore

Në Endismart ju mund të gjeni informata rreth lëmive të ndryshme shkencore si matematika, fizika, kimia, biologija, informatika si dhe lëmive artistike si arti figuartiv, piktura, muzika etj. Pos një larmie të madhe të informatave Endismart ju ofron edhe një platformë në të cilën ju mund të pyesni pyetje të ndryshme për të cilat është shumë e thjesht për të gjetur përgjigje. Qëllimi jonë është që të gjithë shqiptarëve kudo që janë tu ofrojmë një burim informacionesh në gjuhën shqipe.