Subscribe to our newsletter:

GuruDic

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

GuruDic is an viewer application of dictionaries that compatible with StarDict format.
Please notice that GuruDic does NOT INCLUDE any dictionary data.
You can find many useful dictionaries on the internet.

Features of GuruDic :
- StarDict format support – m(Plain Text), h(HTML), g(Pango Markup), x(XDXF)
- Synonym(.syn) support and homonym merge option
- History and wordbook(bookmark) support
- English voice(pronunciation) support (.wav, .mp3 files)
- Installing dictionary by entering download URL, upload from your computer by Wifi, and upload by iTunes file sharing.
- Auto-lookup word from clipboard and lookup word from other apps like iDaily, VOA Player, iBunko, etc…

Visit for more information : http://gurudic.tistory.com/
Question And Support email : [email protected]


Vietnamese :

GuruDic là ứng dụng hỗ trợ xem file từ điển format stardict.
Ứng dụng không đi kèm theo dữ liệu từ điển, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn miễn phí trên Internet.
Bạn có nhiều cách để chuyển dữ liệu từ điển vào GuruDic: qua iTunes File Sharing, tải trực tiếp từ URL hoặc từ máy tính qua wifi.

Các chức năng chính:
- Hỗ trợ đa định dạng của từ điển stardict: – m(Plain Text)、 h(HTML)、 g(Pango Markup)、 x(XDXF)
- Tra nhiều từ điển cùng lúc
- Hỗ trợ từ đồng nghĩa và ghép từ đồng âm dị nghĩa
- Lịch sử và Sổ từ để lưu các từ đã tra
- Hỗ trợ phát âm tiếng Anh (file mp3, wav) (tải dữ liệu phát âm tương tự dữ liệu từ điển)
- Tra chéo (tính năng jump)
- Xoay và khoá xoay màn hình
- Hỗ trợ Fast App Switching (iOS4)
- Tự động tra cứu nội dung clipboard
- Liên kết với các ứng dụng hỗ trợ URL Schema (iDaily Pro/Lite, VOA Standard English, iBunko...)
- Chuyển dữ liệu từ điển vào GuruDic qua iTunes File Sharing, tải trực tiếp từ URL hoặc từ máy tính qua wifi.

Thông tin thêm, tham khảo: http://gurudic.tistory.com/
Hỗ trợ và giải đáp: [email protected]