Subscribe to our newsletter:

Simtoto Norge

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Sports
  • News
I want this app
Download from AppStore

Tips til alle travløp i Norge.

Simtoto er en simuleringsmotor for totalisatorløp på trav. Denne applikasjonen tilgjengeliggjør tjenester fra Simtoto på iPhone.

Nøkkelfunksjoner:
* Rangeringer av alle travløp på alle norske baner, hver dag, hele uken.
* Spilleforslag for V75, V65, V5, V4 og DD
* Oppdatert informasjon om strykninger, markeringer og resultater.

NB! Legg merke til følgende for å kunne bruke programmet:
* iOS 4.3 eller senere er påkrevet.
* Du må være en registrert bruker av Simtoto. Registrer deg gratis på www.simtoto.no!

-------

Tips for harness racing events in Norway.

Simtoto is a simulation engine for harness racing. This application makes Simtotos services available on the iPhone.

Key functionality:
* Rankings of every race at all Norwegian racecourses, every day, every week.
* Slip suggestions for game types V75, V65, V5, V4 og DD
* Updated information on withdrawings, markings and results.

NB! Please notice:
* iOS 4.3 or later is required to run this version.
* You must be a registered user of Simtoto to use this app. Register for free at www.simtoto.no!