Subscribe to our newsletter:

TEL-HR

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Aplikacija nudi lako pozivanje važnih telefonskih brojeva u RH!

Sastoji se od 3 dijela:
-Najbitniji TEL brojevi
-Ostali važni TEL brojevi
-Vlastiti TEL brojevi

U najbitnije spadaju:
-Hitna medicinska pomoć!
-Policija!
-Vatrogasci!
-Državna uprava za zaštitu i spašavanje!

U ostale važne TEL brojeve spadaju brojevi za pozivanje pomoći na cestama, službe spašavanja na moru, taksi službe, općih informacija i mnogi drugi!

U aplikaciju se također mogu unositi vlastiti važni brojevi, npr. broj veterinara, vodoinstalatera, itd.

Znate li da su mnogi važni telefonski brojevi u RH promijenjeni? Npr. broj službe davanja obavijesti o informacijama pretplatnika promijenjen je iz 988 u 11888, broj policije iz 92 u 192, itd. U određenim situacijama potrebna je brza reakcija, ne dopustite si da se nađete u kritičnoj situaciji bez da znate koji broj nazvati!

Svrha aplikacije je pružiti brzu pomoć u trenucima kada je to najpotrebnije!

Brojevi se lako mogu pronaći i nazvati direktno iz aplikacije.

VISIT US: www.appidia.net
FOLLOW US: twitter.com/appidia