Subscribe to our newsletter:

כוח 22

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Education
I want this app
Download from AppStore

כוח 22 הם עשרים ושניים כוחות , אשר יחברו אתכם למודעות של יצירת עושר ושפע בעולמכם, העושר הנמצא ברשותכם הוא ההתגלמות הפיזית של העושר והשפע שיצרתם בעולמכם הרוחני.

אנשים עשירים נולדו עם כישרון טבעי להשתמש בכוח 22, במודע או שלא במודע, כפי שזמרים נולדו עם כישרון טבעי לשירה. אולם, הכוחות הללו ניתנים לשימוש על ידי כל בני האדם, כפי שהאוויר לנשימה ניתן לשימוש כולם.

גלו כיצד פועלים כוח האמונה, הבריאה, הגילוי, הדמיון, ההחלטה, הויתור, הזרימה, החיסכון, הטוב יותר, הידע, הכתיבה, הלמידה, המינוף, הנתינה, הסינרגיה, העקביות, הפעולה, הצמיחה, הקבלה, הרעיון, השאיפה והתכנון. כל כוח הוא אנרגיה של התהוות העושר ביקום, ומיוצג על ידי אחת מ-22 אותיות האלף בית. כל כוח קשור לשאר הכוחות, וכולם ביחד יוצרים את כוח 22. לכל כוח יש את הסמל שלו ביקום. הסמל הוא בעל יכולת רבת עוצמה לחבר אתכם אל המהות הפנימית של הכוח, ולהניע אתכם לפעול. התבוננו ב-22 הסמלים המאוירים על כל קלף, וקראו את מהות הכוחות. הבנת מהות הכוחות ויישומם, תוביל אתכם למימוש הפוטנציאל הטמון בכם ליצירת עושר ושפע פיזיים ורוחניים בחייכם.

סדר חשיבות יישום הכוחות קשור למצבכם האישי, כל אחד עפ"י הבנתו את הכוחות.

כל אחד מכם, שנקרא ו/או נקרה בדרכו כוח 22, נמצא על נתיב של רצון להגשים את חלומו הכלכלי, את צמיחתו ואושרו. זוהי הזדמנות חדשה הנפתחת עבורכם.

בין אם אתם מועסקים, עצמאים, מחוסרי עבודה, נטולי יכולת כלכלית או מעוניינים להגדיל את עושרכם – בכוח 22 תמצאו את כל הדרוש לכם על מנת להגשים את חלומכם הכלכלי ולנתב את צמיחתכם האישית. חלקכם במשימה הוא להחליט, כי אתם אכן רוצים בעושר זה. העולם מלא בהוכחות לקיומם של כוחות אלו, והשימוש בהם ע"י בני אנוש.

זהו הזמן עבורכם להחליט לפעול וליהנות מהעושר והשפע הקיימים ביקום, והשייכים גם לכם.